Kerkfabriek

De kerkfabriek is het officieel orgaan voor het materiële onderhoud van de kerk en dit in contact en gecontroleerd door de gemeente, de provincie en het bisdom. 

De kerkfabriek wordt bestuurd door de kerkraad. De samenstelling van de kerkraad is momenteel:

  • Laurent Vereecke, voorzitter
  • Nil Van Peer, secretaris
  • Freddy Harlet, penningmeester
  • Rudy Claes, raadslid
  • Dany Meeus, raadslid
  • Greet Van Craen, afgevaardigde bisdom